Saturday, April 15, 2017

เทรดเดอร์ผู้รอบรู้

The Artful Trader

เช่นเดียวกับการเประกอบกิจการครั้งใหม่,ทุกคนต้องมีพื้นฐานที่เหมาะสม มันเป็นไปไม่ได้ที่จะเริ่มธุรกิจเทรดโดยไร้ซึ่งการเตรียมการที่เพียงพอ หรือไม่รู้ว่าตลาดมันทำงานยังไง หรือคนที่เข้ามาร่วมวงในตลาดเป็นใคร และทำไมพวกเขาจึงเทรด หรือ วิธีการหาความน่าจะเป็นสูงสุดจากการเทรด

เมื่อไม่มีรากฐาน-คนส่วนใหญ่จึงดิ้นรน เหนือสิ่งอื่นใด,เทรดเดอร์มือใหม่ที่มีความเข้าใจและสามารถจัดการความคิดและอารมณ์ของตัวเอง-ก็สามารถประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก

ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของหนังสือเล่มเล็ก ๆ นี้เพื่อเน้นทักษะที่สำคัญที่เทรดเดอร์ทุกคนต้องการเพื่อที่จะเก่งในเรื่องของการเทรด ความสำคัญของหนังสือเล่มนี้ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานหรือการวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือวิธีการใช้แพลตฟอร์มการเทรดของคุณ แต่เกี่ยวกับวิธีการเตรียมความพร้อมทางจิตใจตัวเองที่จะเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ

มนุษย์ทุกคนนั้นยากที่จะรู้สึกถึงอารมณ์ที่แท้จริง อารมณ์เหล่านี้สามารถครอบงำเมื่อมีการเข้าซื้อขายในตลาด

การทำความเข้าใจวงจรนี้เป็นขั้นตอนแรกในความสามารถในการจัดการกับมันได้ หากคุณถูกกระตุ้นให้ตอบสนองทางอารมณ์เหล่านี้แล้วคุณจะไม่สามารถขจัดมัน แต่คุณสามารถแปลงพวกมันให้บริการคุณในทางที่สร้างสรรค์มากกว่าการช่วยให้พวกมันควบคุมหรือมีอิทธิพลเหนือความคิดของคุณ
ความหวัง

ทุกคนเริ่มต้นด้วยความหวังว่าพวกเขาจะสามารถที่จะเลือกการเทรดที่ทำกำไรได้ ความหวังชนิดนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับสร้างแรงบันดาลใจ ความหวังช่วยให้คุณก้าวไป อย่างไรก็ตามมีความแตกต่างระหว่างความหวังที่มีเหตุผลและความหวังของคนไร้เหตุผลซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการคิดนึกอยากเป็นครั้งคราว ถ้าคุณมีการเสริมสร้างชุดทักษะที่จำเป็น-คุณจะสามารถที่จะทำให้การตัดสินใจมีเหตุผลขึ้น รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงโดยไม่ต้องถูกทำให้หลงผิดโดยความหวังที่ไม่สมจริง

ความโลภ
ถ้าคุณเข้าซื้อขายโดยอยู่บนพื้นฐานของการวางแผนที่เหมาะสมแล้วคุณได้นำความหวังเข้าไปในมุมมองที่ถูกต้อง คุณจะได้รับการทดสอบโดยอารมณ์ที่มีอำนาจเหนืออันดับที่สอง, มันคือความโลภ ความโลภมักจะคิดตามไปเป็นผลมาจากการเทรดที่ถูกทาง เราเริ่มต้นโดยการหวังว่าการเทรดของเราจะมีผลกำไรและแล้วเมื่อมันใช่, เราเริ่มที่จะเชื่อว่าเราเก่งกว่าใคร แล้วเรารู้สึกปรารถนาที่จะใช้เวลามากขึ้นจากตลาด นี่คือการตอบสนองตามธรรมชาติของผู้เทรดเดอร์ที่ดีทุกคนที่ต้องการเพิ่ม position ของเขาหรือยกระดับขนาดของ position ขึ้น ณ จุดนี้ในการเทรดเราสามารถทำตามแผนของเราหรือยอมจำนนต่ออารมณ์ความรู้สึกของความโลภ ความโลภจะผลักดันให้เทรดเดอร์ไม่สนใจแผนการของเขาและที่ใช้ position อันละเว้นการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมหรือมองข้ามความน่าจะเป็น

ความกังวล
เมื่อเทรดเดอร์ทนทุกข์กับความโลภและมีสัดส่วนการถือหุ้นมากเกินไป, ซึ่งเป็นผลมาจากการวางแผนที่ไม่เหมาะสม แล้วระดับความวิตกกังวลของเทรดเดอร์ก็จะเพิ่มขึ้น ความวิตกกังวลถูกขับเคลื่อนด้วยความกลัวสูญเสียกำไรหรือขาดทุน ยกเว้นกรณีที่เทรดเดอร์สามารถจัดการระดับความวิตกกังวลนี้โดยการ
โดยการตระหนักถึงสาเหตุของความวิตกกังวลและกลับเข้าสู่เหตุผลมากกว่ารูปแบบการจัดการอารมณ์

ความกลัว
ความกลัวมีพลังที่แข็งแกร่งกว่าความโลภเมื่อมันกลายเป็นที่ยึดที่มั่น เมื่อเทรดเดอร์เริ่มต้นการสูญเสียเงิน จากนั้นเขาได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อหยุดเลือด หากเทรดเดอร์จำนวนมากอยู่ในตำแหน่งเดียวกัน, ซึ่งมักจะเป็นกรณีที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นฟองสบู่, แล้วผลที่ได้คือการล่มสลายของราคาอย่างหนักอันก่อให้เกิดปัจจัยความกลัวที่ขยายในวงกว้าง อันจะนำไปสู่​​การร่วงของราคาที่มากขึ้นและในที่สุดก็จะกลายเป็นความตื่นตระหนก

ความตื่นตระหนก
เมื่อความตื่นตระหนกถาโถมเข้าสู่ตลาด, เทรดเดอร์ที่วางแผนไม่ดีหรือไม่ได้วางแผนอะไรเลย, พบว่าตัวเองถูกบังคับให้ยอมจำนนการขาดทุนขนาดหนัก วงจรนี้ถือเป็นเรื่องปกติของความคิดแบบฝูงที่ทุกคนได้กระโดดขึ้นไปบนรถเพื่อพยายามทำเงิน, มักจะอยู่ในสถานการณ์ที่พวกเขามีการวางแผนเหตุผลที่ไม่เพียงพอหรือไม่มีเลย

โดยการจัดการอารมณ์ของคุณเองและด้วยการมีระเบียบวินัย, อดทน, มีวัตถุประสงค์และมองโลกในแง่, จริงคุณสามารถหลีกเลี่ยงวงจรการปั่นและระเบิดนี้ วิธีการที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะไม่ยอมพ่ายแพ้ต่ออารมณ์ของคุณ-โดยการมีแนวคิดของเทรดเดอร์, สิ่งนี้จะพาคุณออกให้ห่างและป้องกันคุณจากการถูกจับเข้าไปอยู่ในฝูง


10 ทักษะสำคัญที่จำเป็นสำหรับการเทรดที่ประสบความสำเร็จ
การเทรดตลาดการเงินต่างๆ เป็นทั้งศิลปะและวิทยาศาสตร์ พูดได้อีกอย่างว่า-การซื้อขายเป็นงานฝีมือ มันต้องใช้ความสามารถและการปฏิบัติเพื่อจะประสบความสำเร็จในงานฝีมือนั้น พรสวรรค์ถูกพัฒนาผ่านการปฏิบัติที่เหมาะสม การปฏิบัติที่เหมาะสมจะเป็นไปได้ถ้าคุณรักในสิ่งที่คุณกำลังทำและคุณกำลังถูกผลักดันให้กลายเป็นคนที่เจ๋งที่สุดเท่าที่คุณจะสามารถอันเนื่องมาจากฝีมือของคุณเอง
หวังอย่างยิ่งว่า, ด้วยความช่วยเหลือด้านข้อมูลในหนังสือเล่มเล็กๆ นี้ คุณจะได้รับการกระตุ้นในการพัฒนาพรสวรรค์ของคุณ-โดยการพัฒนาทักษะที่เทรดเดอร์เก่งจะต้องทำให้สำเร็จ
นอกจากนี้, เหมือนกับงานฝีมืออื่นๆ,  การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมมีบทบาทสำคัญมากในการกำหนดคุณภาพของผลงาน การเทรดก็ไม่แตกต่างกันเลย มันการให้เทรดเดอร์ออนไลน์ต้องทำเข้าใจมัน และใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ประกอบการค้าเก่งมี ...
1. ความรัก
2. มี mideset ของการเป็นเทรดเดอร์
3. กำหนดพันธกิจ / เป้าหมายไว้อย่างชัดเจน
4. เงินเพียงพอที่จะเทรด
5. มีความเข้าใจของตลาด
6. ผ่านการทดสอบทางวิธีการ
7. มีทักษะการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
8. มีแผนการซื้อขายที่ครอบคลุม
9. มีการฝึกเทรดมาแล้วอ่างโชกโชน
10. มีความเพียรที่จะประสบความสำเร็จ

2 comments:

  1. Iron Man 5: The Wily Wars – Steel, Silver - Titanium Body Armor
    Iron titanium apple watch band Man 5: The Wily Wars – Steel, titanium hair straightener Silver. Item #: 0205639. ion chrome vs titanium Item #: 0205639. titanium grinder Material: Stainless steel. Manufacturer: T-Tacor snow peak titanium spork Co. Quantity: 1,2. Sold out.

    ReplyDelete

Popular Posts